Kontingent

I Skanderborg Mountainbike har vi to kontingent typer, Børn & Unge, samt Voksen kontingent.

  • Børn & Unge kontingent er for alle under 18 år (450 kr. årligt)
  • Voksen kontingent er for alle over 18 år (450 kr. årligt)


(Der er naturligvis 50% rabat i kontingent pr. følgende medlem i samme husstand)


Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt i Marts måned via Holdsport. 

(Dog ved indmeldelse efter august, opkræves der halv kontingent for resten af indeværende sæsonen)